Realitní kancelář GentaReal

Kariéra

Hledáte-li zajímavou práci, máme pro Vás nabídku - staňte se naším externím spolupracovníkem!

Co obnáší práce externího spolupracovníka (externího realitního makléře): Spolupracovníci realitní kanceláře pracují pro realitní kancelář většinou v místě svého regionu, není to však podmínkou. Působnost spolupracovníků je po celé ČR.

Jejich činnost spočívá ve vyhledávání vhodných objektů pro realitní kancelář (rod. domky, vily, chaty, chalupy, družstevní byty, byty v osobním vlastnictví, pozemky, podnikatelské objekty, činžovní domy apod.).

Úkolem spolupracovníka je uzavřít s vlastníkem předmětné nemovitosti smlouvu o zprostředkování prodeje jeho nemovitosti.

Dalším možným stupněm spolupráce je vyhledání zájemce o nemovitost, kterou již má realitní kancelář ve své nabídce. Každý spolupracovník realitní kanceláře může nabízet kteroukoli nemovitost z nabídky realitní kanceláře.

Odměna spolupracovníků: až 60% ze zisku realitní kanceláře v daném obchodním případě. Provize je vyplácena po prodeji nemovitosti na základě faktury.

Požadavky na spolupracovníky:

 • živnostenský list
 • osobní automobil
 • telefon, nejlépe mobilní
 • loajalita
 • vytrvalost
 • (počítač, internet, vlastní kancelář výhodou - není podmínkou )

Osoba která se chce stát spolupracovníkem realitní kanceláře:

 • musí být způsobilá uzavřít smlouvu v souladu se zákony České republiky.
 • musí splňovat veškeré právní požadavky podnikání v České republice.

Další důležité informace:

 • Spolupráce je možná i vedle Vašeho hlavního zaměstnání.
 • Spolupráce je podložena smlouvou.
 • Spolupracovníci nejsou zaměstnanci realitní kanceláře.
 • Spolupracovníci zprostředkovávají prodej přes realitní kancelář na základě smlouvy o obchodním zastoupení, mají odpovídající živnostenský list, platí sociální a zdravotní pojištění a odvádějí ze svého příjmu daně. Jsou odměňováni provizí za uskutečněný obchod, platí si veškeré vlastní náklady, které jim touto činností vznikly.

Vlastní prodej zajišťuje realitní kancelář.

Zaškolení nových spolupracovníku je zdarma, je však nutno navštívit realitní kancelář.

Realitní kancelář zajistí veškeré odborné práce a právní servis, odbornou pomoc spolupracovníkovi, inzerci, propagaci na internetu a vývěskových skříňkách RK.

Schopní spolupracovníci RK mohou obdržet na svých provizích velmi zajímavé výdělky.

Nabízíme Vám tyto podmínky:

 • Nízká investice
 • Časová volnost
 • Pomoc při plánování
 • Zaškolení
 • Pomoc při motivaci
 • Kvalitní spolupracovníci - možnost týmové práce
 • Nízké riziko
 • Systém

Zdá se Vám to jednoduché? Zkuste to !!!

Ujasněme si však situaci:

Žijeme v reálném světě, a je to velmi tvrdý svět. Ať již prodáváte cokoli, je možné, že za rohem čeká někdo, kdo prodává přesně totéž. Ale jaképak možná - Určitě! Svět je nabitý konkurencí! První co musíte pochopit - pokud to již nevíte - je, že náš svět není vždy přívětivý. Konkurenční prostředí je mimořádně náročné. Každý bojuje s každým o své místo na slunci.

Kdo je makléř s nemovitostmi:

Povolání makléře s nemovitostmi je v dnešním systému hospodářství ČR povoláním novým. Ačkoliv je ještě v kolébce, začíná si získavat respekt a dobrou pověst. V 800 - leté tradici platilo povolání makléře za něco zvláštního a vysoce ceněného. Tak tomu bylo již v Hanse 1356, středověkém sdružení obchodníků v dnešním severním Německu, kde makléře rozlišovala od ostatních profesí jeho berla, obdobná té biskupské. Byl uznáván za ctihodného občana. Musel ovládat umění sjednocovat rozdílné názory a rozumět dokonale materii, o kterou šlo. V pravém slova smyslu tedy zprostředkovával mezi různými stanovisky o jedné věci a k tomu musel mít nezávislou pozici - nemohl si z důvodu své etiky dovolit zastupovat názor pouze jedné strany. V okamžiku kdy zastupoval názor jedné strany, byl z něho zástupce.

Hodnota makléře v tržním hospodářství leží v jeho regulační činnosti. V rukou makléře se schází nabídka a poptávka nemovitostí a on rozdíly vyrovnává pomocí své odbornosti, svých znalostí trhu a souvisejících informací. Jeho role jako spojující článek mezi nabízejícím a kupujícím je garancí funkčního tržního hospodářství.

Trh s nemovitostmi není trh, kde můžete jít od stánku ke stánku a vybrat si, co se Vám líbí. Nemovitost se nedá kupovat jen od pohledu. Makléř musí shromáždit všechny údaje a odborně je vyhodnotit. Všechny informace, které předá, musí být podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí pravdivé. Makléř se přitom musí orientovat v rostoucí komplexitě legislativy svého oboru.

Makléř přitom musí dávat zvláštní pozor na to, aby byl úspěšný, neboť nestojí v žoldu jako ti, které on platí svými daňovými poplatky. Makléř je důvěryhodný svým úspěchem.

Stupeň jeho schopnosti komunikovat podmiňuje velikost jeho vlivu. Trh s nemovitostmi je tady. Je to trh na kterém se pohybuje tisíce zprostředkovatelů, zástupců, nabízečů apod.

Nemovitosti tady jsou, byly a budou, tak jako majitelé a kupci. Chcete-li uspět, chcete-li mít více než ostatní, musíte mít fungující organizaci, která je schopna bezporuchově dodat služby zákazníkům. Optimální makléřská organizace nabídne požadované služby a objekty správným skupinám zákazníků, a to v pravý čas, na správném místě a za správné ceny.